De Dorpsbouwmeester is een programma dat beoogt fantasie, creativiteit en besef van culturele rijkdom en verscheidenheid praktisch toepasbaar te maken op de ontwikkelingen in kleine kernen.


Daarmee willen we uiteindelijk zowel een betere economische ontwikkeling als een versterking van de dorps-eigen cultuur veroorzaken.


Voor meer informatie mail info@dorpsbouwmeester.nl

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland